Regulator kolejności zamykania drzwiRegulator zamykania drzwi służy do zabezpieczenia prawidłowego kolejności zamykania skrzydeł drzwi. Spełnia on rolę zderzaka blokującego te skrzydła drzwi, które powinny zamykać się jako drzwi drugie. Regulator zamykania drzwi ma zastosowanie w czasie kiedy otwarte są oba skrzydła drzwi i ich zamknięcie jest sterowane zdalnie za pomocą trzymaczy elektromagnetycznych, które trzymały drzwi. Po zwolnieniu elektromagnesów oba skrzydła zamykają się w tym samym czasie, a R K Z ma za zadanie zamknięcie drzwi dwuskrzydłowych. Konstrukcja regulatora nie przewiduje trzymania otwartych drzwi. Do trzymania drzwi dwuskrzydłowych w pozycji otwartej należy stosować elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy.


SCHEMAT DZIAŁANIA R.K.Z.


Regulator kolejności zamykania drzwi

1. Oba skrzydła drzwi w pozycji otwartej trzymane przy pomocy trzymacza drzwiowego.


Regulator kolejności zamykania drzwi

2. Zwalniamy trzymanie drzwi dwuskrzydłowych i drugie skrzydło drzwi zostaje przez dźwignię zablokowane.


Regulator kolejności zamykania drzwi

3. Zderzak pierwszego skrzydła drzwi odblokowuje drugie skrzydło drzwi uderzając w dźwignię regulatora.


Regulator kolejności zamykania drzwi

4. Oba skrzydła drzwi zamykają się z tym, że pierwsze skrzydło zamyka się jako pierwsze uzyskując wyprzedzenie w trakcie blokady drugiego skrzydła.

Do góry